دوره برق و انژکتور از مقدماتی تا پیشرفته

مدرس :

مهندس سپهر علیمحمدی

مخاطبین :

متخصصین حوزه تعمیرات خودرو

مدت زمان دوره :

12 ساعت