دوره آموزشی تخصصی زبان فنی خودرو (مکانیک ، الکتریکال و آپشنال خودرو)

مدرس :

مهندس سپهر علیمحمدی

مخاطبین :

متخصصین حوزه تعمیرات خودرو

مدت زمان دوره :

بیش از 12 ساعت آموزش

3,700,000 تومان